Rajzoljunk kígyót ecsettel – Adobe Illustrator

Urborosz - Rajzoljunk kígyót ecsettelAz Adobe Illustrator egyik remek szolgáltatása az ecsetek, ecsetvonások kezelése. Az ötféle ecsetvonás-típus közül a legtöbb lehetőséget és egyben a legnagyobb előkészültet a mintaecset rejti.
A példánkban kígyót rajzolunk a mintaecset segítségével. Ehhez meg kell alkotnunk három elemét: a testét, a farkát és a fejét. (A mintaecsetekhez használható további két elem, a belső és külső sarok ebben az esetben fölösleges.)

Rajzoljunk kígyót ecsettel
Kezdjük a rajzolást a hüllő pikkelyes testével. Elsőként rajzoljunk egy fél pikkelyt egy nagyon finoman görbülő vonalként, majd illesszünk hozzá egy vízszintes és függőleges szakaszt. A pikkelynek ez a vége már nem fog látszani, a következő sor takarni fogja, így hát mindegy, hogy pontosan milyen hosszú. A függőleges vonal magasságánál viszont célszerű ügyelnünk rá, hogy egy vonalban érjen véget a másik csomóponttal. Ugyan enélkül is megrajzolható a pikkely, de így a későbbiekben egy lépést megtakarítunk magunknak.

Rajzoljunk kígyót ecsettelA vonal megrajzolása után jelöljük ki a teljes vonalat a fekete nyíl eszközzel. Fontos: nem elég csak átváltani az új eszközre, rá is kell kattintanunk a rajzra, hogy ki legyen jelölve! Ezután váltsunk át a tükröző (Reflect) eszközre, majd az Alt lenyomása mellett kattintsunk a vonal legalsó pontjára, azaz a pikkely szimmetria tengelyére (bármelyik pont megteszi). A kattintás után megjelenik a Reflect ablak, ahol vízszintes (Horizontal) tükörtengelyt kell választanunk, majd a Copy gombra kattintva a görbe másolatát hozzuk létre. Ezután mindkét felet kijelölve adjuk ki az Object > Path > Join parancsot, ami egyesíti a részeket.

Rajzoljunk kígyót ecsettelA pikkely körvonalának feketét, esetleg nagyon sötét zöldet, kitöltésének zöldet válasszunk. Ha kell növeljük meg a körvonal vastagságát, hogy elég hangsúlyos legyen. Ezzel egy pikkely megvan. A többi néhány száz már sokkal könnyebben fog menni.

Rajzoljunk kígyót ecsettel Készítsünk másolatot a pikkelyről az Alt billentyűt lenyomva tartva, majd a fekete nyíllal lejjebb húzva, úgy, hogy a körvonalak átfedjenek, azaz a két pikkely határán is csak egyszeres körvonalvastagság jelenjen meg. Ezt ismételjük meg még egyszer – akár kézzel, akár az Object > Transform > Transform Again paranccsal. Így már három pikkelyünk van. A pikkelyek zöld kitöltését megváltoztathatjuk, a kígyó háta felé sötétebb, a hasa felé világosabb zöldre.

Rajzoljunk kígyót ecsettelKészítsünk két másolatot a pikkelyről és helyezzük el őket fél pikkelynyivel eltolva, mindkét irány szerint. Ügyeljünk rá, hogy a hátrébb/jobbra lévő legyen felül. Majd válasszuk ki mindkét pikkelyt és a Pathfinder paletta kivonás (Minus Front) gombjára kattintva hozzuk létre a szélső pikkelyt.

Rajzoljunk kígyót ecsettel Egy újabb másolattal vonjuk ki a másik oldalon is a pikkely másik felét. (Ezt a lépést megtakaríthatjuk, ha később a hasi oldali pikkelyhez az előző tükrözött változatát használjuk.)

Rajzoljunk kígyót ecsettel Az előző három pikkely mellé másoljunk még kettőt, alulra és felülre pedig tegyük az előbb kivont pikkelyekből egyet-egyet. Ügyeljünk itt is a színezésre. Ezzel lényegében a test el is készült.

Rajzoljunk kígyót ecsettel A következő lépésben a hasi pikkelyt rajzoljuk meg. Húzzunk egy ívelt oldalú alakzatot, amely lehet sokkal magasabb, mint az eddigi pikkelyek, a szélessége pedig legyen hozzávetőleg akkora, mint két sor pikkely. A kész elemet vigyük a pikkelyek alá és mögé.

Rajzoljunk kígyót ecsettelVégül a  kígyó hátának tüskéinek megrajzolásához készítsünk még egy másolatot az összes pikkelyről. Ügyeljünk, hogy helyes sorrendben következzenek egymás mögött! Ezután a toll eszközzel rajzoljunk egy taraj részletet, szintén a pikkelyek mögé. Így elkészült a kígyó testének egy szelete.
Végül, mivel az ecsetvonás használatánál biztonságosabb, ha nem használunk körvonalat, az összes pikkely kijelölése után az Object > Path > Outline Stroke paranccsal alakítsuk kitöltéssé a körvonalat. (Azért a későbbi szerkesztések megkönnyítése érdekében célszerű esetleg egy nem átalakított változatot is elmenteni.)

 A pikkelyek ismétlésével, átméretezésével és elrendezésével rajzoljuk meg a kígyó farkát. Ez lehet rövidebb vagy hosszabb, attól függően milyen jellegű kígyót rajzolunk.

Rajzoljunk kígyót ecsettelRajzoljunk kígyót ecsettel

Az utolsó elem, amit meg kell rajzolnunk, a feje. Itt tág teret adhatunk a kreativitásnak, rajzolhatunk fenyegető vagy éppen mítikus fejet a kígyónak. Hasznos lehet megnézni néhány fotót és ihletet meríteni a rajzhoz.

Rajzoljunk kígyót ecsettel
Végül egy kevésbé látványos, de nem kevésbé fontos lépés: meg kell rajzolnunk a távtartó téglalapokat az egyes elemekhez. Az ábrán a jobb láthatóság kedvéért bíborral jelöltük, de a tényleges rajzon ezek a téglalapok kitöltés és körvonal nélküli vonalak legyenek, ráadásul a hozzájuk tartozó rajzolatok mögött, legalul kell elhelyezkedniük.
A farok és a törzs téglalapja legyen olyan magas, mint a pikkelyek rajzolata. A törzs eleménél a szélesség legyen pontosan négy pikkelynyi. A téglalap szélességét úgy állítsuk be, hogy a balszélső pikkelsor kitüntetett vonalához (például a csúcsokhoz) igazodjon a bal széle, míg a jobb a képzeletbeli ötödik sor csúcsához illeszkedjen. A faroknál a jobb szél ugyanígy illeszkedjen, a bal érjen a farok végéig. A fejnél – attól függően, hogy mekkorára rajzoltuk – a téglalap magasságával szabályozhatjuk, hogy miként illeszkedjen arányaiban a testhez, a hosszával pedig, hogy mennyire lógjon rá a nyaka a test pikkelyeire. Könnyen lehet, hogy elsőre nem találjuk el a megfelelő keretméretet, de akkor sincs semmi gond, mert finomítva a beállításon az itt következő lépések megismétlésével még utólag is szerkeszthetjük a kígyóecsetet.

Rajzoljunk kígyót ecsettel Ha elkészültek az egyes darabok, akkor definiáljuk őket külön-külön kitöltőmintának a Swatches panelen. Ha kijelölünk egy mintát, azt egyszerűen belehúzhatjuk a Swatches panelbe vagy kiadhatjuk az Edit menü Define Pattern parancsát. Ügyeljünk rá, hogy a méretet definiáló (színezés nélküli) téglalap is ki legyen jelölve.
Végül, ha már minden elemet felvettünk mintának, akkor a Brushes (Ecsetek) panelen hozzunk létre új ecsetet, válasszunk a Pattern Brush (minta ecset) lehetőséget és adjuk meg az elemeket az ecsethez.  A többi beállításon nem is kell változtatnunk, az jó az alapbeállításon is. A kész ecsetet immár fehasználhatjuk az ecset eszközzel vagy hozzárendelhetjük kész alakzatokhoz. Egy körre feszítve például urboroszt rajzolhatunk.

Rajzoljunk kígyót ecsettel

Ez az Illustrator tutorial a Fontoló Stúdió tananyagai, oktatóanyagai közül való. Copyright 2012.