Víztükör készítése Photoshopban

Víztükör PhotoshopbanA Photoshop használatának egyik fontos szegmense, hogy miként érhetünk el valósághű hatásokat, különféle mintázatokat és egyéb hatásokat – pusztán a program eszközeinek használatával. Ez alkalommal a víz témakörét járjuk körbe.

Első példánkban tavat készítünk egy olyan völgybe, ahol annak előtte nem volt. Ehhez persze először is szükségünk lesz egy olyan képre, ahol a tavat el akarjuk helyezni. Ha van olyan részlete a képnek, amely az előtérben található, azt külön ki kell vágnunk.

Víztükör Photoshopban

Elsőként a horizontot, pontosabban a tó partját kell elhelyeznünk. Itt célszerűen azt a magasságot válasszuk a képen, ami nagyjából egy szinten van a nézőpontunkkal. Ha nagyon lefelé néznénk a tóra, akkor nem lesz meggyőző az illúzió, följebb pedig nem lehet a vízszint. Célszerű segédvonallal jelölni a horizontunkat.
Ezen a képen a közelebb álló fenyőket kell körbevágnunk, de mivel a takarás csak a horizontvonal alatt érdekes, elegendő a segédvonaltól lefelé dolgoznunk. Attól függően, hogy milyen a háttere a képnek, használhatjuk az Extract parancsot a Filter menüben – ez általában jól megoldja a levelek között átsejlő háttér problémáját. Ha túl kicsi lenne a színkülönbség a kivágandó terület és a háttér között, akkor próbálkozhatunk a „hagyományos” kijelölő eszközökkel, de mindenképpen érdemes a végén egy enyhe lágy peremet alkalmazni a kijelölésre. Ezt a Photoshop CS3 óta már úgy tehetjük meg, hogy a várható végeredményt is láthatjuk, a Select > Refine Edge paranccsal. Az így elkészített kijelölést el kell mentenünk alfacsatornára a Select > Save Selection paranccsal vagy a Channels paletta alján az ennek megfelelő (maszkot formázó) ikonnal.
Ezután szüntessük meg a kijelölést, majd húzzunk egy újabbat a téglalap kijelölő eszközzel: éppen akkorát, mint a horizontvonalunk feletti rész. Ezután adjuk ki a Layer > New > Layer via Copy parancsot, így a kijelölt terület másolata új rétegen jelenik meg. Ezt a réteget tükrözzük az Edit > Transform > Flip Vertical paranccsal, majd a mozgató eszközt használva vigyük lejjebb a tükrözött részt annyira, hogy a horizontvonalnál találkozzon az eredeti képpel. Így persze most még azok a részek is látszanak a vízben, amelyeknek nem kellene, hiszen a tónak az innenső partján állnak, de éppen ennek a problémának az orvosolására hoztuk létre az imént a kijelölésünket. A réteget nevezzük el víznek, hogy később ez alapján hivatkozhassunk rá.

Víztükör Photoshopban

A következő lépésben a távolabbi vízfelszín hullámzását szimuláljuk azzal, hogy elmossuk kicsit a tükröződő részeket. Ehhez elsőként átmenetes kijelölést hozunk létre: ehhez váltsunk át gyorsmaszk módba az eszköztár alján található Gyorsmaszk ikonnal. Vegyük elő a színátmenet eszközt és húzzunk feketéből fehérbe menő átmenetet lentről fölfelé, így majd a kép alját (a hozzánk közelebb eső vízfelszínt) nem módosítjuk, de a távolabbi részeket igen. Végül váltsunk vissza gyorsmaszk módból, hogy megkapjuk a színátmenetből a kijelölést.
Az így kijelölt vízen alkalmazzuk a Filter > Blur > Motion Blur parancsot, 90 fokos iránnyal és a kép méretéhez megfelelő mértékű (általában 20-30px) életlenítéssel

Víztükör Photoshopban
A víz színét és árnyalatát is fel kell vinnünk valahogy a képre, erre a legjobb egy színkitöltő réteget használni. A Layers paletta alján kattintsunk a kitöltőrétegek ikonjára és válasszuk a Solid Color pontot. Kitöltőszínnek válasszunk türkizes sötétkéket, például R28, G71, B107, majd kattintsunk az OK-ra.
Helyezzük a színező réteget a tükrözött képfél alá. Hozzunk létre egy akkora kijelölést, mint a tükrözött képfelünk (a leggyorsabban ezt a Ctrl billentyűt lenyomva tartva és a Layers palettán a víz réteg bélyegképére kattintva kapjuk meg), majd fordítsuk ki a kijelölést a Select > Inverse paranccsal. A színkitöltő réteg maszkján dolgozva az így kapott területet töltsük ki feketével, hogy ott kitakarjuk a víz színét adó réteget.
Ezután hozzunk létre egy maszkot a víz rétegen, majd húzzunk fekete-fehér színátmenetet, lentről felfelé. Így a maszknak köszönhetően a víz egyre kékebb, ahogy közeledünk a nézőpontunkhoz.

Víztükör Photoshopban

Ezután kell létrehoznunk a hullámzást a vízen. Ehhez mindenekelőtt egy olyan torzítótérképre van szükségünk, amellyel a hullámzás hatását kelthetjük. A parancs, amelyet majd használni akarunk a tényleges torzításhoz, a Filter > Distort > Displace, amelynél meg kell adnunk egy torzítótérképet (PSD formátumú fájlt), ahol az első csatorna értéke mondja meg a függőleges, a második a vízszintes torzítás mértékét. Ami a térképen középszürke, az nem változik, ami sötétebb, illetve világosabb, az egyre jobban elmozdul egyik vagy másik irányban.
Létre kell tehát hoznunk egy új fájlt, ez legyen 1000 pixel széles és 2000 pixel magas RGB kép. Alkalmazzuk rajta a Filter > Noise > Add Noise szűrőt, a maximális erősséggel (400%), Gauss eloszlás szerint, monokróm módban. A kapott eredményt mossuk el a Filter > Blur > Gaussian Blur paranccsal, 2 pixeles sugarat használva. Az így kapott szürkés foltok lesznek majd az alapjai a hullámoknak.
A következő lépés lényege, hogy a Displace parancs külön kezeli a kép első két csatornáját, a függőleges, illetve vízszintes irányhoz rendelve. Így külön kell a hullámzást is létrehozni a kettőn: a Channels palettán kattintsunk csak a vörös csatornára, hogy azt válasszuk aktívnak, majd adjuk ki a Filter > Stylize > Emboss parancsot, 180 fokos iránnyal, 1 pixeles magassággal és a lehetséges maximális erősséggel (500%). Ezután váltsunk át a zöld csatornára és alkalmazzuk itt is az előbbi szűrőt, csak annyit változtatva a paraméterein, hogy itt a szög 90 fok legyen. Végül váltsunk vissza az RGB csatornára.

Víztükör Photoshopban
A víznek perspektívát is kell adnunk. Ügyeljünk rá, hogy a képablak elég kicsi legyen, hogy legyen majd helyünk elhúzni az egeret (érdemes 12%-ra kicsinyíteni a képet). Jelöljük ki a teljes képet a Select > All parancs segítségével, majd adjuk ki az Edit > Free Transform parancsot. Tartsuk lenyomva a Ctrl+Shift+Alt kombinációt, majd húzzuk el a keret egyik alsó sarkát vízszintesen. Ezzel perspektívát adhatunk a képnek. Figyeljük a beállítósávot a menük alatt: a vízszintes torzítás értéke legyen 3–4000%, hogy kellően hiteles perspektívát kapjuk. Ha kész, hagyjuk jóvá, majd vágjuk meg a képet úgy, hogy az eredmény négyzetes legyen. Nagyjából a felső harmadánál érdemes kivágni belőle a hasznos területet.
A vízen a vízszintes irányú tükröződés egyre enyhül a horizont felé, ezért ismét csak a vörös csatornán dolgozva ezt is meg kell jelenítenünk rajta. Amint már a korábbiakban a gyorsmaszkkal létrehoztunk átmenetes kijelölést, itt is erre lesz szükség: gyorsmaszk módban feketéből fehérbe menő átmenetet hozzunk létre lentről felfelé a kép teljes magasságában. A kapott kijelölést töltsük ki 50% szürkével (csak a vörös csatornán dolgozva).
Hasonlóképpen a zöld csatornán is hozzunk létre egy átmenet kijelölést, de itt az átmenet csak a kép felső 10%-át érintse, lejjebb már fekete legyen. Ezt a kijelölést is töltsük ki középszürkével.
Az így kapott térképet mentsük el PSD formátumban.

Víztükör Photoshopban
Végül készen állunk arra, hogy alkalmazzuk a torzítást. Mivel ez a filter (mint a legtöbb) pixelekben dolgozik, a különböző felbontású képeken különböző eredményeket érhetünk el. Ha nagyobb képen dolgozunk, akkor ezért előbb megnöveljük a víz réteget. Ellenőrizzük, hogy ez a réteg aktív, majd adjuk ki az Edit > Free Transform parancsot és a beállítósávon állítsuk a méretezést 250%-ra (mindkét irányban). Ez egy körülbelül 5–6 Megapixeles fotónál megfelelő. Hagyjuk jóvá a transzformációt, majd jelöljük ki a réteg tartalmát a Ctrl lenyomása mellett a víz réteg bélyegképére kattintva. Ezután alkalmazzuk a Filter > Distort > Displace szűrőt. A vízszintes érték 50%, a függőleges 100% legyen, valamint válasszuk a Stretch to fit (nyújtás), illetve a Repeat Edge Pixels (perempixelek ismétlése) pontokat.
Amint az OK-ra kattintunk, a program rákérdez, hogy hol találja a térképet – mutassuk meg neki az imént elmentett képet. Némi számítások után megjelenik a hullámzó vízfelszín.
Ha szükségét érezzünk hogy a tükörképet még egy kicsit tompítsuk, a réteg átlátszóságának csökkentésével (90–95%) tovább finomíthatjuk az eredményt.
Végül jelöljük ki a Layers palettán a víz réteget, valamint az alatta látható kék színkitöltő réteget és a Layer > Group paranccsal fogjuk össze csoporttá. Ezután a Channels palettára váltva keressük meg a munkánk legelején elmentett alfacsatornát, majd töltsük be kijelölésnek a Ctrl billentyűt lenyomva tartva és a bélyegképére kattintva. A kapott kijelölést fordítsuk ki, majd a Layers palettán az imént létrehozott csoporthoz rendeljünk maszkot. Ez már eleve az aktív kijelölés alapján jön létre, így a fák megjelennek a tó előtt.

Víztükör Photoshopban

Ez a Photoshop tutorial a Fontoló Stúdió tananyagai, oktatóanyagai közül való. Copyright 2012.