Szem rajzolás Illustratorban

Szem Illustratorban„Szemesnek áll a világ” mondják, és igaz ez az Illustratorra is. Ebben a példában egy szemet alkotunk meg, amely lehet önmagában is illusztráció (eredetileg egy kontaktlencse katalógushoz készült) vagy része egy összetettebb rajznak.

Az első lépés természetesen egy kör, amelyet radiális színátmenettel töltünk ki. A kör belseje legyen nagyon sötét szín, de ne teljesen fekete – ez lesz a pupilla széle. Használjunk olyan színből sötét árnyalatot, amilyen a szem színe lesz: kéket, zöldet vagy barnát. Utána következzen egy sokkal világosabb szín, ami az írisz alapja lesz. Ez a két színlépcső legyen viszonylag közel egymáshoz, így az átmenetben határozottabb körvonalat kapunk a pupilla körül. Végül a színátmenet végén használjuk ismét az alapszín sötét változatát. Itt a példában valamivel világosabb kéket vettünk fel, mint amilyen a pupilla színe. Ha az írisz sötétedése a szélek felé túl erős, a Gradient panelen a színsáv feletti rombuszt húzzuk jobbra, így az átmenet egyensúlyi pontját kitolhatjuk a kör széle felé.

Szem Illustratorban

Rajzoljunk egy keskeny téglalapot. Ehhez először keressük meg a kör középpontját, majd az Alt lenyomása mellett innen indítsuk a téglalapunkat, ezzel biztosítva azt, hogy közös legyen a középpontjuk. A téglalap alkotja majd az íriszerezetét ezért legyen vékony és olyan hosszú, mint a szem átmérője. A kitöltésének adjuk ugyanazt a radiális színátmenetet, amit a kör kapott, körvonala természetesen ne legyen. Ezután a téglalap színátmenetében a világosabb színt adó színlépcsőt húzzuk kijjebb, nagyjából 80%-ig.

Szem Illustratorban

A téglalap legyen továbbra is kijelölve és adjuk ki az Effect > Distort & Transform > Transform parancsot. Az Angle értékének állítsunk be 2 fokot, a copies pedig legyen 89 (azaz 90 az eredetivel együtt), így a teljes kört lefedik a téglalapok. Ezután adjuk ki az Effect > Distort & Transform > Roughen parancsot, hogy valamivel egyenetlenebbek legyenek a sávok. A bállítások között válasszuk az Absolute metódust és állítsunk be Size értéknek nagyon kicsit. A példában 0,8px értéket választottunk, de a rajz eredeti méretétől függően esetleg ennél kisebbet vagy nagyobbat kell választanunk. A részletesség (Detail) értéke 12 volt, a pontok jellege pedig lágy (Smooth).

Szem Illustratorban

Könnyen meglehet, hogy így az egyenetlen hatás egyformán hat minden másolatra, azaz továbbra is szabályosak a csíkok. Ennek az az oka, hogy most még a hatások sorrendje nem megfelelő. Rendezzük át az Appearance panelt, hogy legfölül legyen a körvonal és kitöltés, alatta a Transform, az alatt pedig a Roughen pont, így már a megfelelő sorrendben alkalmazza az Illustrator a hatásokat.

Szem IllustratorbanA szem közepére (érdem itt is az Altot nyomva középről indítani) rajzoljunk egy fekete kört, ez lesz a pupilla. Itt arra ügyeljünk, hogy ha nyomdai célú anyagon dolgozunk, akkor a pupilla kitöltése ne sima fekete (C0 M0 Y0 K100), hanem négyszínes fekete legyen, azaz a K100 érték mellett a másik háromból is tartalmazzon színeket. Elsősorban a szem színének megfelelő alapszíneket érdemes itt megadni, így például a kék szemhez a C80 M60 Y20 K100 érték használható, míg barna szemhez inkább a C20 M60 Y80 K100 értéket válasszuk. A pupilla mindkét esetben fekete lesz, de a fekete így kap egy enyhe kékes vagy barnás árnyalatot.

Szem IllustratorbanVégül a pupilla csillogását alkotjuk meg egy színátmenetes ellipszis segítségével. Rajzoljunk egy kisebb ellipszist a pupillára, majd a fekete nyíllal a sarka mellett megfogva forgassuk el. Helyezzük el a pupilla felső oldalán, ahol a csillogás életszerű. Az ellipszist töltsük ki színátmenettel, ahol az átmenet belseje fehér, a széle fekete (ugyanaz a fekete, amit a pupilla kitöltéséhez használtunk, középen pedig kaphat valamilyen halvány színt, ami árnyalja az egyébként fekete-fehér átmenetet.

Szem Illustratorban