Államilag elismert (OKJ) kiadványszerkesztő szaktanfolyam

A MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia felvltelt hirdet államilag elismert (OKJ) kiadványszerkesztő szaktanfolyamra.

 

MIT ÉS HOGYAN OKTATUNK?

Tanfolyamunkra elsősorban a laptervező, a kép- és kiadványszerkesztő munkához kedvet és tehetséget érző, legalább érettségivel rendelkező érdeklődőket várunk.

A képzés során a hangsúly a gyakorlaton, az önálló tervezési képesség kialakításán van. Ehhez a magas szintű szakmai-technikai tudás elsajátításához nyújt segítséget akkreditált szakmai partnerintézményünk: a Fontoló Stúdió, hivatalos Adobe oktatói minősítéssel (Adobe Certified Instructor) rendelkező tanáraival. A kurzus során hallgatóink a szakmában legelterjedtebb eszközökkel, az Adobe kiadványszerkesztő alkalmazásaival ismerkednek meg. A képfeldolgozáshoz a Photoshop, a vektoros rajzoláshoz, szerkesztéshez az Illustrator, a tördeléshez pedig az InDesign kezelését oktatjuk.

A programok ismeretén túl hallgatóink a tipográfiai és nyomdaipai szabályokat megismerve és alkalmazva képessé válnak tetszőleges típusú papíralapú vagy elektronikus kiadvány megtervezésére és kivitelezésére, így szakmailag kiemelkedően képzett látványtervezők lehetnek.

Az elméleti részt szaktanári segítséggel, konzultációs formában, jegyzetek segítségével sajátíthatják el a hallgatók.

Akadémiánk az államilag kötelezően előírt szakmai követelményrendszer mellett a korábbi években oktatott lapszerkesztés, médiaszerkesztés elsődlegességének megőrzésére is törekszik.

 

MILYEN NAPOKON LESZ AZ OKTATÁS?

Hagyományainkhoz híven szombatonként egész nap 10-től 17 óráig, esetenként péntek délután.

Ezzel az időbeosztással igyekszünk alkalmazkodni vidékről feljáró hallgatóinkhoz, valamint a már dolgozó, pályakezdő kiadványszerkesztő vagy rend­sze­re­sen kül­ső­ző, pályamódosításra készülő fiatalok mun­ka­beosztásához, munkakapcsolataik fenntartásához.

Számukra a szer­kesz­tő­sé­gi gya­kor­la­tot is egyé­ni igé­nye­ik és le­he­tő­sé­ge­ik fi­gye­lem­bevé­te­lé­vel szer­vez­zük.

 

VAN SZERKESZTŐSÉGI GYAKORLAT?

Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink kipróbálhassák, megmutathassák a szerkesztőségekben is, hogy mit tudnak.Magyarország legnagyobb, legismertebb médiakiadó vállalatai (Sanoma Media Budapest Zrt., Axel Springer, Ringier, HVG) nyújtanak ehhez segítséget, végzős hallgatóink az ő mentoraik vezetésével sajátíthatják el a szakma fortélyait. A legjobbak lehetőséget kapnak kiadványok önálló elkészítésére is.


MILYEN VIZSGÁK VANNAK?

Egy-egy anyagrész az Akadémia által szervezett modulzáró vizsgával zárul, a szeptemberi OKJ-s szakmai záróvizsgához – a korábbi évek sikeres tapasztalatai alapján – az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet kérjük fel. A vizsgázók egyrészt tételhúzás alapján szóban adnak számot az elsajátított ismeretekből, továbbá írásbeli és gyakorlati feladatokat is kapnak. Sikeres záróvizsga esetén Kiadványszerkesztő szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak hallgatóink. Külön kérelemre Europass bizonyítvány-kiegészítő igényelhető, mely az uniós munkaadók és továbbképző intézmények előtt ismert, így könnyebben elfogadtathatóvá válik a másik uniós országban megszerzett szakképesítés.

 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES A TANFOLYAM, VAN-E VIZSGADÍJ?

Sajnos igen. Az egész éves tandíj 290.000,-Ft, melyet négy részletben lehet a tanfolyam ideje alatt befizetni. Egy összegben fizetőknek 10%, MÚOSZ tagoknak 12%, az Akadémia volt hallgatóinknak 50%-os kedvezményt nyújtunk. A modulzáró vizsgákért saját hallgatóinktól nem kérünk vizsgadíjat, de a szakmai záróvizsga díja (a 2013-as minimálbér függvényében) várhatóan 45.000,-Ft lesz.

 

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?

Az alábbi anyagok e-mailen történő leadásával:

 • Jelentkezési lap
 • Bemutatkozó önéletrajz

 

KIK OKTATTAK AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN?

 • Hupján Mária szakvezető, művészeti szerkesztő, képszerkesztő
 • Árvai Sándor, műszaki tanár
 • Bányai György, újságíró
 • Budai Péter, minősített Adobe oktató, Fontoló Stúdió
 • Csizek Gabriella, kurátor, Magyar Fotográfusok Háza
 • Dancsó Károly, közgazdász
 • Gajda Erzsébet, műszaki tanár
 • Horváth Róbert, médiaszakértő, Artiqum Kft.
 • Hupján Attila, képíró
 • Jakab Zsolt, minősített Adobe oktató, Fontoló Stúdió
 • Kuha Zulejka, könyvtervező, műszaki szerkesztő
 • Soltész Mihály, fejlesztési igazgató, Axel Springer
 • Orbán László, művészeti tanácsadó
 • Veres Mária, újságíró
 • Vetor Péter, informatikus mérnök, számítástechnikai tanár

 

MIKOR ÉS HOGYAN LEHET VELÜK FELVENNI A KAPCSOLATOT?

Vasárnap és hétfő kivételével 10-től 14 óráig.
Személyesen székhelyünkön: 1064 Bp. Vörösmarty u. 47/A
Telefonon: 342-4703, +36-30-225-7361
E-mailen : akademia@muosz.hu
Weben: www.muosz.hu