Kislexikon – A

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

Acrobat Az Adobe cég által fejlesztett PDF megjelenítő-, készítő- és szerkesztőprogram. Bővebb leírás»
Actual Pixels
(valós méret)
A legtöbb képfeldolgozó program, így például a Photoshop is, a képek méretét nem a felbontása alapján, hanem a pixelekben megadott kiterjedése alapján kezeli. Így a 100% nagyítás a programban nem a nyomtatási méretet jelenti, hanem azt, amikor a kép egy pixele pontosan egy monitor képpontnak felel meg.
Additív színingerkeverés Összeadó vagy fénytani színingerkeverés; lásd RGB
Adobe Amerikai székhelyű szoftvercég, amely elsősorban a PostScript lapleírónyelv kifejlesztésének és elterjedésének köszönheti, hogy már a világ 5 legnagyobb szoftvercége közül az egyik. Elsősorban a digitális képfeldolgozás és kiadványszerkesztés terén fejlesztenek szoftvereket, legismertebb termékeik: Acrobat, Photoshop, Illustrator, PageMaker, InDesign, betűtípusok. Weboldala.
AI (Illustrator formátum) Az Adobe Illustrator saját állományformátuma, amit automatikusan felkínál mentéskor. Ebbe a formátumba természetesen minden olyan elem, illetve beállítás elmenthető, amit a munkánk során használtunk, tehát a legtágabb lehetőséget kínálja. Mentéskor kiválaszthatjuk, hogy melyik verziónak megfelelő formátumban akarjuk menteni. Ennek előnye, hogy így olyan programokkal is tudunk kommunikálni, amelyek csak az Illustrator régi állományait tudták értelmezni, hátránya viszont, hogy egyre kevesebb jellemzőt képesek eltárolni a képünkről, ahogy „haladunk visszafelé az időben”. Az Illustrator formátuma a 8-as verzióig gyakorlatilag az EPS egy speciális változata volt, a 9-estől kezdve lényegében kibővített PDF.
Airbrush (szórópisztoly) A digitális képfeldolgozó és festőprogramokban elterjedt eszköz, ami a hagyományos szórópisztoly működését utánozza. Általában beállítható a festékszórás területe és a szórt festék nyomása.
Akcidens szedés Alkalmi, különleges minőségi követelményeknek megfelelő kiadvány szedése.
Alapvonal (Baseline) A betűk egyik fontos kitüntetett vonala, a betűk talpvonala által alkotott vonal, amely a sort is meghatározza. Lásd még soregyen
Alátöltés lásd rátöltés
Alávágás (Kerning) Betűpárok távolságának beállítása annak elérésére, hogy a közöttük lévő távolság optikailag egyenletesnek tűnjön.
Align (igazítás) Parancs vagy beállítás különböző rajzi elemek, rétegek vagy objektumok egymáshoz igazítására. Leggyakrabban hatféle rendezési lehetőségünk van: az elemek bal széle, jobb széle, függőleges középtengelye, teteje, alja vagy vízszintes középtengelye illeszkedhet egymáshoz. A parancs jellegénél fogva csak akkor aktív, ha legalább két elemet kijelöltünk.
Alfacsatorna
(Alpha Channel)
A képfeldolgozó programok a képekhez tartozó színinformációkat színcsatornákon tárolják. Az ezeken felül tárolt csatornákat összefoglaló néven alfacsatornáknak, más néven maszkoknak hívjuk. A csatornák önmagukban szürkeárnyalatos képként jelennek meg – CMYK képek esetében ez megegyezik a színkivonatokkal (plate). Alfacsatornán tárolhatunk maszkot, amit a programok kijelölésként értelmezhetnek, de tárolhatunk az átlátszóságra vonatkozó információkat is. Ebben az esetben az alfacsatorna fehér részein a kép látszik, a fekete részeken teljesen átlátszó, a köztes szürkeárnyalatoknál pedig arányosan részben átlátszó. Alfacsatorna szolgál a direktszín-kivonatok tárolására is, amelyek a nyomdai kísérőszíneket határozzák meg. Alfacsatornát menthetünk Photoshop, TIFF, DCS 2.0, PNG, Pixar vagy TGA fájlformátumokba.
Alnyomat Szöveg alá nyomott világosabb színű homogén felület vagy ábra, fotó, grafika.
Alulexponált Túl kevés fény mellett készített kép, a sötét árnyalatok teljesen feketék, elvesznek a részletek.
Ampersand & jel. Még a kódexmásolások idején alakult ki a latin „et” (és) szó rövidítéséből, különleges ligatúraként. Egyes betűtípusok jeleinél – különösen a kurzív változatoknál – még most is felismerhető a két betű.
Anchor Point lásd csomópont
Anti-alias lásd élfinomítás
Applet (kisalkalmazás) Általában Java nyelven íródott, platformfüggetlen program, ami általában a böngészőablakban megnyitott HTML oldalon fut le, annak funkcióit bővítit. Sokszor az animációkat, interaktív űrlapokat, biztonságos kommunikációt (például bankok esetében) ilyen módszerrel oldják meg.
Aranymetszés Klasszikus arányrendszer, amely szerint a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. Az aranymetszés szorzószáma 1,618. Ezt az arányt a természetben számos helyen megtaláljuk és a klasszikus iskola szerint meghatározza a főbb oldalelemek egymáshoz való viszonyát, arányait. Segít a szedéstükör, a margók, a címek és a betűméret megtervezésében.
Árnyalati terjedelem (Dynamic Range) A kép, film vagy berendezés legsötétebb és legvilágosabb pontja közötti Denzitaskülönbség. Minél nagyobb, annál jobb az árnyalatvisszaadása a képnek, illetve annál nagyobb kontrasztra képes a film vagy berendezés. A denzitásnak megfelelően itt is tízes alapú logaritmus segítségével számolunk. Az emberi szem hozzávetőleg 4D (10000 árnyalati lépcső) fog át, akárcsak a legjobb szkennerek. A diapozitívok terjedelme 3,6-3,8D, a papírfotóké 2,4-3, míg a nyomda mindössze 2,2-2,4D megjelenítésére képes.
Arrange (rendezés) Parancs vagy beállítás különböző rajzi elemek, rétegek vagy objektumok sorrendjének meghatározására. A programokban – kevés kivételtől eltekintve – két különböző objektum nem foglalhatja el ugyanazt a „szintet”, az egyiknek előrébb, a másiknak hátrébb kell lennie. Ha átfedés van köztük, minden esetben az előrébb lévő takarja a hátrébb lévőt. Ezt változtathatjuk meg a sorrendjük átrendezésével.
Árvasor Ha a bekezdés első sora az oldal vagy a hasáb alján egyedül marad, árvasornak hívjuk. A klasszikus tipográfia tiltja, de újabban már sokszor megtűrik.
ASCII (American Standard Coding for Information Interchange) Az amerikai információcsere szabványos kódolásának rövidítése. Az alap tábla 128 kódértékhez (0-127) rendeli hozzá a latin abc kis- és nagybetűit, a számokat és a fontosabb írásjeleket. Ez megtalálható minden számítógépen, sőt, eredete a telexekig nyúlik vissza. A 128 alap kód mellett másik 128 ajánlott kód is használható (128-255), ami azonban sokáig a számítógép, illetve szoftver gyártótól és típustól függött. Az ékezetes karakterek ebben a részben találhatók. Ma már a Unicode kiosztás szabványosította a 128 feletti kódokat is.
Átlátszóság (Transparency / Opacity) Elsősorban képfeldolgozó-programokban használt tulajdonság, megadja a kép egyes részeinek átlátszóságát. Ez az átlátszóság lehet akár részleges is, azaz csak áttetszőség, ilyenkor az áttetsző rész és a háttér együtt alakítják ki a kapott végeredményt. A kiadványszerkesztő programok közül jelenleg csak az Adobe InDesign és a QuarkXPress képes az átlátszóság kezelésére, a többi nem. Noha számos programban ennek a funkciónak a beállítására az Opacity (fedés, átlátszatlanság) elnevezést találjuk, a magyar szaknyelvben az átlátszóság kifejezés terjedt el.
ATM (Adobe Type Manager) Az Adobe szoftvercég által gyártott szoftver volt a Type 1 típusú, PostScript rendszerű betűtípusok kezeléséhez, megjelenítéséhez, nyomtatásához. Kiegészítő szolgáltatásként a betűtípusok csoportosítását, munka közbeni ki- és bekapcsolását, próbanyomtatását is nyújtotta. MacOS X és Windows 2000 (vagy későbbi) operációs rendszereken feleslegessé vált, sőt, többet árt, mint használ, ezért az Adobe be is szüntette a forgalmazását.
Autotípia A raszterpontokból felépülő nyomat hagyományos elnevezése.
AVI (Audio Video Interlieved) Digitális videoformátum, elsősorban Windows alatt. Az AVI formátumon belül többféle codecet is használhatunk.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z