Kislexikon – B

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

Batch (köteg) Az automatikus feldolgozás megjelölése programokban és szkennereknél. Ezzel a móddal egyszerre több képet is kijelölhetünk és automatikusan egymás után beszkennelhetünk, illetve tetszőleges munkafolyamatot végrehajthatunk rajtuk.
Baud Az adatátvitel mértékegysége, leggyakrabban modemek sebességének jellemzésére használják. A mértéke bit/másodperc. Például a leggyorsabb analóg modemek 56,6K jelzése azt jelenti, hogy 56600 baud, azaz bit/másodperc az átviteli teljesítményük.
Baseline lásd alapvonal
Behúzás (Indent) 1.) A kenyérszöveg első sorának beljebb kezdése, jelölve ezzel a bekezdés elejét. Értéke általában 1–2 négyzet, azaz a betűmérettel azonos vagy annak kétszerese. 2.) Tágabb értelemben a bekezdés jobb és bal oldalának behúzása a hasáb széleihez, illetve a margóhoz képest. Idézetek, verssorok kiemelésére használják. Ha a teljes bekezdés bal behúzása nagyobb, mint az első sor behúzása, akkor függő behúzásról beszélünk.
Belív A kiadvány oldalainak összessége a borítók nélkül.
Bélyegkép (Thumbnail) Képfájlokhoz tartozó kisebb méretű és felbontású nézőkép, amelyet a programok gyorsabban meg tudnak jeleníteni, mintha a teljes adatállományt kellene feldolgozniuk. Egyes katalogizáló programok saját bélyegképet készítenek azokról a képekről is, amelyek formátuma nem teszi lehetővé a bélyegkép tárolását.
Bemetszés, riccelés Bevágás karton, lemez hajlításához, illetve öntapadó anyagoknál a papír vagy fólia kivágásához, amely az anyag vastagságának legfeljebb a feléig hatol. Vastagabb anyagok megtöréséhez ez jobban megfelel, mint a hajlítóélezés. Öntapadó anyagoknál csak a nyomott felületet vágja ki, a hordozó réteget nem.
Besütés Bemélyedés a táblaborító és a gerinc között – a könyv jobb kinyitását teszi lehetővé.
Betűköz (Tracking) A szedett szövegen belül az egyes betűk távolságát adja meg, az alávágással együtt. Az értékét változtatva befolyásolhatjuk a szöveg – kijelölt részének – hosszát. Az Adobe szoftverei a négyzet 1/1000-ed részét veszik alapul a betűköz beállításához.
Betűtípus (Font) A betűtípus azonos stílusban készült betűk, számok és írásjelek összessége (például Garamond). Ezen belül különböztetünk meg különböző stílusokat, mint kövér (bold) vagy kurzív (italic). A számítógépen minden stílushoz külön fontfájl tartozik, de a vektorgrafikus leírásmódnak köszönhetően egy font használható minden mérethez. A legszélesebb körben használt fontfájl-formátumok voltak régebben a TrueType, valamint a PostScript nyelv alapjaira épülő Type 1, ma már a kettő előnyeit ötvöző OpenType fontokat használják inkább. A régebbi rendszereken (MacOS 9, illetve Win ME vagy korábbi) a Type 1 és az OpenType használatához szükséges az Adobe Type Manager (ATM) használata.
Bézier görbe (Path) A PostScript lapleíró nyelv alapja, ívek matematikai leírása, ahol a görbe szakait csomópontok (anchor point) és hozzájuk tartozó érintők határozzák meg. Az érintők iránya mellett a hosszuk is szerpet kap a görbe kialakításában.
Bígelés Vastagabb papírok, kartonok csak akkor hajthatók meg szépen, törés nélkül, ha hajtás előtt egy tompa késsel megnyomjuk az anyagot. A bígelés történhet nyomdagépen, speciális célgépen vagy a stancolással egy menetben.
Bit Az információ legkisebb egysége, értéke 0 vagy 1 lehet. Nevét az angol binary digit (=kettes számrendszerbeli szám) kifejezésből kapta.
Bitmap 1.) Pixeles képábrázolást alkalmazó fájl(formátum). Az ilyen képet felnagyítva mindig megjelennek a pixelek, a részletek recések, „rágottak” lesznek. 2.) Színmód; a program 1 bit adatot rendel egy képponthoz, így az vagy fekete vagy fehér lehet. Ilyen színmódban dolgoznak a faxok, sok hátránya miatt azonban képfeldolgozásra csak nagyon nagy felbontás (1200 dpi) mellett alkalmas.
Bitmélység
(Bit depth)
lásd színmélység
Bleed lásd kifutó
Blending lásd összhatásmód
Blooming
(túlfolyás)
A videokamerákban és digitális fényképezőgépekben tapasztalható jelenség, amikor a CCD érzékelő egy részét túl sok fény éri. A hagyományos túlexponált képpel szemben itt a környező részekre is kihat a túl sok fény és a terület színe is megváltozhat.
Blur (életlenítés) A képek elmosására alkalmas metódus. Az eljárás során a képpontok színét a környezetük átlagával helyettesítik – minél homályosabb képet akarunk, annál nagyobb körben átlagolva. Képfeldolgozó programokban egyéb hatások elérésére – például mesterséges árnyékok elmosódott széleinek előállítására – is használják.
BMP (Windows Bitmap) Pixeles képfájl-formátum, a Microsoft fejlesztése, a Windows belső képformátuma, ezért a legtöbb Windows alatt futó program képes értelmezni és felhasználni. Veszteségmentes tömörített változata az RLE. Előnye, hogy 1–24 bit színmélységig minden tárolható benne és Windows környezetben univerzális. Hátránya, hogy nem támogatja a CMYK színábrázolást és a kísérő információk (vágógörbeék, alfacsatornák) használatát, ezért nyomdai felhasználásra nem alkalmas.
Bodytext lásd kenyérszöveg
Bold lásd kövér
Bőrkötés Kötészeti eljárás mely során a könyv teljes fedelét (gerincét és tábláit) bőrrel vonják be. Félbőrkötésnél csak a gerincet és a kötet éleit (sarkait) borítja bőr.
bps
(bits per second)
bit/másodperc, az adatátvitel sebessége, lásd baud.
Brightness lásd fényerő
Brush (ecset) A digitális képfeldolgozó és festőprogramokban elterjedt eszköz, ami a hagyományos ecset működését utánozza. Általában beállítható az ecset mérete, alakja és a festék átlátszósága. Általánosabb értelemben használják a Brush megnevezést minden olyan eszközre a programon belül, amely az egér segítségével közvetlenül képes hatni a képre.
Burst Sorozatfelvétel digitális fényképezőgéppel. Egyes típusok képesek rá, hogy amíg az exponáló gombot lenyomva tartjuk, gyors egymásutánban készítsenek felvételeket. A képek számának a rendelkezésre álló operatív memória szab határt.
Byte Az információmennyiség mértékegysége; 1 byte = 8 bit. 1 byte-on 256 különböző számérték ábrázolható (0-255), így alkalmas például a szürkeárnyalatos képek, illetve a színes képek színösszetevőinek jellemzésére.
B&W Fekete-fehér, az angol Black & White rövidítésből. Sokszor az 1 bit színmélységű, csak fekete és fehér képpontokat tartalmazó képek jelölésére használják, megkülönböztetve a szürkeárnyalatostól.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z