Kislexikon – H

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

Halftone lásd raszterrács
HAM A HAM (Hold and Modify) formátum Amiga gépeken használatos formátum, máshol kevéssé ismert. Lényeges, hogy eredetileg csak meghatározott méretű képeket lehetett HAM formátumba menteni. Ha képünk nem szabványos méretű (320×200 vagy 320×400), a program figyelmeztet erre. Ha így is el akarjuk menteni, a Mentés mint (Save As) parancsnál már megismert párbeszédablak jelenik meg, ahol nevet és kiterjesztést adhatunk az állománynak. Fontos, hogy itt meg kell adjuk az utóbbit is, ennek hiányában a program külön figyelmeztet, hogy *.HAM kiterjesztéssel menti el a képet. Minthogy a HAM formátum eredetileg csak szabványos mérettel működött, az ettől eltérő méretű képek megjelenítéskor nem négyzet alakú pixelekből épülnek föl. Ennek az lesz az eredménye, hogy az eredeti (négyzetes pixelekből álló) kép torzítva fog megjelenni. Ezt a torzítást kiküszöbölhetjük, ha a képet a leendő torzításnak megfelelően átméretezzük. Non-interlaced képek esetén függőlegesen 83%, vízszintesen 120%, interlaced képeknél függőlegesen 166%, vízszintesen 60% a szükséges méretváltozás. Így – bár például Photoshopban a kép meglehetősen torz lesz – az Amiga képernyőjén arányos képet kapunk
HDTV (High Definition Television) Új televíziós szabvány, ami nagyobb felbontással (1080 sor) adja a képet.
Helyzetérzékelő (Orientation Sensor) Különleges érzékelő, amely felismeri, hogy a fényképezőgép álló vagy fekvő helyzetben van-e, később ennek alapján a megjelenítésnél automatikusan elforgatja a képet, hogy a helyes állás jelenjen meg.
Hexachrome lásd HiFiColor
HiFi Color
(színhű nyomtatás)
Olyan nyomdai eljárás, ahol a hagyományos CMYK négyszínnyomás mellett további színek adják a képek színeit. Ezek nem direktszínek, mivel keverednek a négy alapszínnel. Egyik legismertebb eljárás a Pantone Hexachrome rendszere, ahol a CMYK festékek mellett narancsot és zöldet találunk.
High-key (világos tónus) Az ilyen képek túlnyomó részén világos részleteket találunk. Jó példa rá a havas tájat ábrázoló fotó. Nem tévesztendő össze a túlexponált képpel, ahol a világos tónusú képpel ellentétben hiányoznak a mélyárnyékos részletek.
Highlight lásd csúcsfény
Hisztogram Eloszlásdiagram, amely a képen található pixelek számát mutatja az árnyalati terjedelem függvényében. Általában nem a számszerű értékei, hanem a jellege érdekes, mert sokat elárul a képről.
HLS (Hue-Luminosity-Saturation) lásd HSB
Hőszublimáció
(Dye Sub)
Nyomtatási eljárás, ahol a szilárd festékanyagot hő segítségével szublimálva juttatják a nyomathordozó felületére. A közölt hő mennyiségével arányos az átadott festék mennyisége, így a pont színét lehet befolyásolni. Ennek köszönhető, hogy viszonylag kis felbontás (300 dpi) mellett is kiváló képet ad, amely a hagyományos fotókéval vetekszik. Költséges eljárás és különleges papírt igényel.
HSB (Hue-Saturation-Brightness) Színrendszerben, amely a színeket három alapvető jellemzőjükkel – színezet (hue), telítettség (saturation) és fényerő (brightness) – írja le. Több, nagyon hasonló változata is ismert, például a HLS.
HTML (HyperText Markup Language) Kódnyelv, amely megmondja a böngészőprogramnak, hogy miként jelenítse meg a weboldalak tartalmát. A tényeleges szöveg ugyanúgy olvasható benne, mint a közönséges szövegfájlokban, a formázási utasítások (például félkövér, dőlt stb.) pedig <> zárójelek között vannak.
HTTP (HyperText Transfer Protocol) HTML formátumú oldalak átvitelére készített protokoll.
Hue (színezet) lásd színezet.
Hyperlink hivatkozás; olyan szövegrész vagy kép a weboldalon vagy más interktív multimédiában, amelyre kattintva a tartalom egy előre meghatározott helyére jutunk és onnan folytathatjuk az olvasást.
Hypertext Olyan – általában HTML formátumú – szöveg, amely Hyperlinkeket, azaz hivatkozásokat tartalmaz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z