Kislexikon – I

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

ICC (International Color Consortium) A színkezelő rendszert (CMS) és a szabványos színprofil-technológiát kifejlesztő nemzetközi szervezet rövidítése. Az általuk létrehozott szabvány szerint működő színkezelő szoftverek, mint például a Windows ICM vagy a Macintosh ColorSync, .icc vagy .icm kiterjesztésű fájlokat használnak az egyes berendezések színterének jellemzésére.
ICM (Integrated Color Management) A Windows rendszerek ICC szabvány szerinti színprofilokat használó színkezelő rendszere (CMS).
IEEE-1284 Kommunikációs szabvány a párhuzamos port használatára, elsősorban nyomtatók, szkennerek és kártyaolvasók számára.
IEEE-1394 lásd FireWire.
IFF (Amiga Interchange File Format) Amint azt a neve is mutatja, elsősorban a Commodore Amiga számítógépeken terjedt el ez a formátum. Mint ilyen, elsőrangúan használható képek átvitelére Amiga és PC, illetve Macintosh között. PC-n ezenkívül a DeluxPaint nevű festőprogram is támogatja a használatát.
iLink A Sony elnevezése a IEEE-1394, más néven FireWire szabványra
Illesztőjelek (Registration Mark) A vágott méreten kívül elhelyezett nyomdai jel, amely a különböző színnyomatok pontos illesztését szolgálja. Csak színes anyagok esetén kell használni. A legtöbb szoftver automatikusan képes létrehozni.
Illustrator Az Adobe cég által fejlesztett vektoros rajzoló- és szerkesztőprogram.
Image map Hivatkozás térkép. Olyan kód a HTML oldalon belül, amelynek segítségével egy képen belül szinte tetszőleges alakzatú aktív területet megadhatunk, amely utána hyperlinkként működik.
Impresszum A kiadvány előállítójára – a nyomdára – vonatkozó információk a könyvben, folyóiratban, újságban. Szerepelnie kell benne a nyomda és a felelős vezető nevének (lásd 1986. évi IL törvény a sajtóról, 16.§). Sokszor a kolofonnal együtt szerepel.
Imprimatura Az utolsó, tördelt korrektúra levonaton, (esetleg külön lapon) a megrendelő (vagy az arra általa felhatalmazott személy) kézjegyével és „nyomható” (imprimatur) megjegyzéssel engedélyt ad a nyomtatásra.
InDesign Az Adobe cég által fejlesztett tördelő- és kiadványszerkesztő program.
Indexed Color lásd palettás kép
Indent lásd behúzás
Interlaced Képleírási mód, ahol előbb a páratlan, majd a páros sorokat dolgozzák fel, illetve jelenítik meg. A GIF formátum tömörítésénél a kitömörítési eljárás több fokozatban finomodó képmegjelenítését is így hívják.
Interpoláció Matematikai közelítés, amelynek segítségével a képek méretezésénél, forgatásánál és torzításánál a program meghatározza az új kép pixeleit. Mivel az átlagolás elvén működik, mindenképpen kisebb-nagyobb minőségromlás lép fel a használatakor.
IP (Internet Protocol) Az internet legfontosabb protokollja, amely lehetővé teszi, hogy az adatcsomagok két gép között különféle útvonalakon utazzanak.
IR (InfraRed) lásd IrDA
IrDA Adatátvitel infravörös fény segítségével. Elterjedt metódus mobil eszközök összekapcsolására, mint mobiltelefonok, menedzserkalkulátorok, digitális fényképezőgépek stb. Előnye, hogy kábelelezés nélkül valósítható meg az adatátvitel, hátránya, hogy viszonylag lassú, csak kis távolságra hatékony és az eszközöknek „látniuk” kell egymást.
Irkafűzés Az íveket félbehajtják, egymásba csúsztatják, majd drótkapoccsal fűzik össze. Brosúrák, kis terjedelmű kiadványok kötészeti módszere.
ISBN (International Standard Book Number) Nemzetközi szabvány könyvek azonosítására. Magyarországon az ISBN számokat az Országos Széchenyi Könyvtár ISBN Irodájától kell kérni. Használatára az MSZ-ISO 2108 és a MSZ-ISO 3297 szabvány vonatkozik.
ISSN (International Standard Serial Number) Nemzetközi szabvány periodikák (folyóirat, magazin, könyvsorozat) azonosítására.
Italic lásd kurzív
Ív A terjedelemszámítás egysége. A nyomdai ív 16 nyomtatott oldal, a könyv formátumától függetlenül; a szerzői ív 40 000 karakter (leütés).
Íves nyomás Nyomtatás önálló papírívekre.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z