Kislexikon – J

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

Java A Sun Microsystems által kifejlesztett programozási nyelv. Együttműködik a HTML oldalakkal és lehetővé teszi olyan egyszerűbb appletek vagy éppen bonyolultabb programok írását, amelyek platformfüggetlenek, így például az interneten keresztül bármilyen rendszerű számítógépen futtathatók (feltéve, hogy a böngésző alkalmas rá).
Jegyzet, lábjegyzet A szöveghez tartozó, különálló magyarázatok. A cikk, fejezet vagy könyv végén megjelenő kiegészítéseket jegyzetnek, az oldal alján találhatókat lábjegyzetnek hívjuk.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) A GIF és a PNG mellett a legelterjedtebb állományformátum a világhálón a JPEG. Valójában a köztudatban elterjedt JPEG elnevezés csak a tömörítési eljárás neve, amit a JFIF (JPEG File Interchange Format) állományok használnak. A JPEG tömörítési eljárás veszteséges, de lényegesen jobb eredményt produkál, mint bármilyen más, hagyományos algoritmus. Mentéskor beállíthatjuk a tömörítés mértékét – ez mindig fordított arányban áll a minőséggel. A JPEG állományok RGB és CMYK képeket is tartalmazhatnak. Bézier görbék tárolására is alkalmasak, ezek vágógörbeként is hasznosíthatók azokban a programokban, amelyek ezt értelmezni képesek (Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign). A tömörítési eljárás vesztesége nagyban függ a kép tartalmától és a választott mértéktől. A maximális minőséggel elmentett JPEG képek gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek az eredetitől, ugyanakkor lényeges méretcsökkenést érhetünk el vele. Az erősebb tömörítés haszna már megkérdőjelezhető, mivel ekkor a finomabb részletek és színátmenetek elvesznek a képről, ami már jól észrevehető minőségromlást jelent. Nyomdai felhasználásra alkalmas, hiszen ismeri a CMYK rendszert, használata előtt azonban mindenképpen javasolt próbát tenni az adott képpel. Bár nyomdai felhasználásáról megoszlanak a vélemények, az elektronikus médiában közkedvelt.
Az újabb JPEG változatok esetében lehetőség van a színhűség optimalizálására, valamint a progresszív mentésre. Ez utóbbi lényegében megegyezik a GIF állományok interlaced opciójával, azaz letöltéskor az állomány először egy elnagyolt kép formájában megtekinthető, amit azután a további adatok finomítanak. Ez gyorsabbá teheti a hálózatos böngészést, de sajnos a hagyományosnál több memóriát igényel, és még nem minden böngészőprogram támogatja.
A JPEG 2000 formátum a továbbfejlesztett változata, amelynek az egyik lényeges előnye, hogy választhatunk szelektív minőséget, azaz a kép különböző területein más és más tömörítési beállítást adhatunk meg a tartalom függvényében. Így jobb minőséget, de hatékonyabb tömörítést valósíthatunk meg. Sajnos hiányosságai vannak, így nem terjedt el igazán.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z