Kislexikon – K

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

Kalibráció Az egyes berendezések pontos beállítása megadott szabványos értékhez. Általában a nyomdai előkészítésben résztvevő eszközök (szkenner, monitor, nyomtató, levilágító) kalibrálása a szabványos ICC színprofilok elkészítését jelenti a színkezelő rendszer (CMS) számára. A kalibráció folyamán megfelelő színmérő eszközzel meghatározzák, hogy az adott berendezés hogyan értelmezi/adja vissza a színeket, így felállítva a berendezés színterét.
Karakter A szöveg legkisebb alkotóeleme: egy betű, szám vagy írásjel. Régebbi rendszereken 1 Byte adat írta le, de a 256 lehetőség kevésnek bizonyult, így az újabb szoftverek (pl. Word, InDesign) a Unicode kódolást alkalmaznak.
Kartonált könyv(Paperback) Papírkartonnal borított, puhafedeles könyv.
Kártyaolvasó Olyan berendezés, amely flash memóriakártyák adatait továbbítja a számítógép felé. Sokkal gyorsabb átvitelt tesz lehetővé, mint a soros port.
KB (Kilobyte) Adatmennyiség mérőszáma, 1024 Byte.
Kenyérszöveg
(Body Text)
Könyv vagy újság folyószövege, megkülönböztetendő a címszövegtől, képaláírástól és egyéb kiemelt szövegrésztől.
Képaláírás(Caption)
Képek mellé vagy alá szedett rövid magyarázó szöveg, általában más méretben vagy stílusban, mint a kenyérszöveg. A Caption kifejezés a digitális képfeldolgozásban tágabb értelmezésben a kép címe, amit a képfájlban kísérőinformációként meg lehet adni.
Képpont lásd pixel
Képstabilizátor
(Image Stabilization)
Olyan optikai vagy digitális rendszer, amely a teleobjektívek bemozdulását csökkenti. Régebben csak a nagyon nagy gyújtótávolságú objektíveken volt megtalálható, ma már az olcsóbb kompakt gépeken is egyre elterjedtebb.
Kerning lásd alávágás
Keverési mód
(Blending Mode)
lásd összhatásmód
Kicsúszás (Creep) Irkafűzésnél az egymásba tűzött ívek a füzet közepe felé az egyre vastagodó gerinc miatt egyre kijjebb kerülnek. A kötés utáni vágással ezt részben kompenzálják, de az oldalakon a szedéstükör is elcsúszik, amit vastag papír, illetve nagy oldalszám esetén már kompenzálni kell.
Kifutó (Bleed) A kiadványszerkesztésben és a nyomdatechnikában a képek, ábrák vagy színes területek azon része, amely a vágójeleken, így az oldal vágott méretén túl nyúlik. A vágás pontatlansága miatt van rá szükség, értéke általában 3-5 mm.
kijelölés (Selection) Képfeldolgozó programokban (például – Photoshop) a kép egy részének elkülönítése a többitől, hogy a következő műveletek csak arra a részletre érvényesüljenek.
Kilövés (Imposition) A nyomdai előkészítés során elkészült oldalak elrendezése a nyomdai ívre úgy, hogy nyomás után az ívet megfelelően meghajtva és vágva az oldalak a kiadványnak megfelelő sorrendbe és helyzetbe kerüljenek.
Kimenetsor A bekezdés utolsó sora, amely sorkizárásnál sem tölti meg a teljes sort, ezért általában balra záródik. Ha egyedül áll, fattyúsornak hívjuk.
Kivágás
(die cutting)
Más néven stancolás. Néhány kiadvány nem egyenes vágott szélekkel rendelkezik, hanem egyedi kontúrral. Ehhez meg kell adnunk a vágás pontos alakját, azaz a stancaformát. A kivágóforma sokszor a hajlítóéleket is tartalmazza.
Kodak PhotoCD A fotó CD a Kodak cég egyedi fejlesztése saját állományformátummal. A megnyitást szolgáló modul már magában foglalja a Kodak színkezelő rendszerét (Kodak Precision Color Management System – KPCMS) is, ez biztosítja a foto CD-ről behozott képek színminőségét, a vele együtt telepített berendezésjellemző állományokkal együtt. A Kodak PhotoCD számos előnyös tulajdonsága közkedveltté tette az elektronikus kiadványszerkesztésben. A lemezek egyszerűen kezelhetők, a képeken a felhasználáskor automatikusan lehet korrekciót végrehajtani (a színkezelő rendszerrel) és a képek digitalizálása is garantált minőségi körülmények között folyik. A PhotoCD állományok tömörítése szintén egyedi. Az eljárás veszteségmentes, tehát a képek minősége nem romlik. A tömörítés lényege, hogy az eredeti képről több, különböző felbontású képet tárolnak, de mindig csak a különbséget tárolják két felbontáslépcső között. A standard PhotoCD-n összesen 5 ilyen lépcső létezik, a ProPhotoCD-n pedig 6. Nyomdai feldolgozáshoz az utóbbi javasolt. A fokozatosság előnye többek között, hogy a Base kép felbontása a monitoréval, illetve a TV-képernyőével azonos, így ezt átalakítás nélkül, gyorsan meg lehet jeleníteni. A Base/16 általában a kép azonosítására szolgál, ikonként, bélyegképként használható. A PhotoCD-re mintegy 100 db 35 mm-es pozitív és/vagy negatív filmkockát készítenek, a ProPhotoCD-re pedig 20-25 db 6×9 cm-es eredetiről készült állomány kerül. Mód van a CD-re írás több menetben való elvégzésére is, ekkor valamelyest kevesebb képi információ kerülhet a CD-re. Photoshopból a Kodak PhotoCD import modul segítségével nyithatjuk meg ezeket az állományokat. A PhotoCD bővítménymodul meg tud nyitni akár 4096×6144 pixel felbontású képeket is (64Base, 72 MB) a Kodak Pro PhotoCD lemezekről. A foto CD-ről a képeket a Photoshopba RGB vagy CIELab képként hozhatjuk be.
Kolofon A könyvben vagy más kiadványban a mű létrejöttében közreműködők nevét, a copyright információkat és egyéb adatokat tartalmazó rész. Itt szerepel a szerző, a fordító, a kiadó, az ISBN szám, a tipográfus stb. A kolofont általában a könyv utolsó oldalán vagy a címnegyedívben jelenik meg, sokszor a nyomdai adatokat közlő impresszummal együtt.
Kontraszt (Contrast) A kép két – általában közeli – pontjának fényerő-különbsége, illetve az egész kép jellemzésénél a legvilágosabb és legsötétebb pontok különbsége. Alacsony kontraszt esetén „lapos”, míg nagy kontraszt esetén „kemény” képről beszélünk.
Korrektúra A kész kiadvány utolsó ellenőrzése helyesírási és tipográfiai szempontból. Lásd még lektorálás.
Kötelespéldány A kiadók kötelesek a Széchenyi könyvtárnak megfelelő számú példányt ingyenesen eljuttatni. (Műv. Miniszter 17/1986. (VILI. 20.) sz. rendelet és a hozzá csatlakozó 7001/1986. sz. irányelv szerint.)
Kövér (bold) Vastag betűs szedés. Az általános szóhasználatban elterjedt a félkövér kifejezés, ami az angol semibold megfelelője.
Középtónus
(Midtones)
A kép középárnyalatos területei, illetve az árnyalati terjedelem középső egyharmada a csúcsfény (Highlight) és a mélyárnyék (Shadow) között.
Kristályrács
(Crystal Raster)
A Sztochasztikus rácsozás egyik megvalósítása, az AGFA-tól.
Kromatikus aberráció (Chromatic Aberration) Analóg és nagyobb felbontású (2 MMegapixel fölött) digitális fényképezőgépeknél előforduló jelenség, amikor a sötétebb területeket fényes rész övezi. A kontúr mellett megjelenik egy vagy két sor bíbor-lila pixel.
Kurzív (italic) Dőltbetűs szedés.
Kvirt (em) lásd négyzet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

Midtones (középtónus)