Kislexikon – O

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

OCR (Optical Character Recognition) Optikai karakterfelismerés. Papíron meglévő, beszkennelt szöveg átalakítására szolgál. Mivel a szkenneléskor az oldalt képként értelmezi a számítógép az OCR programra van szükség, hogy ebből szerkeszthető szöveget kapjunk, anélkül, hogy újra be kellene gépelnünk. OCR funkciót az Adobe Acrobatban is taláunk.
Ofszet nyomás A ma legelterjedtebb nyomtatási forma. Síknyomtatás, azaz a nyomólemez felületéből nem emelkednek ki, illetve mélyednek bele a rajzi elemek. A nyomólemez egyes területei víztaszítók, míg mások vízszeretők. Az előbbieken megmarad az olaj alapú festék, míg az utóbbiakról lepereg, így alakul ki a rajzolat, ami egy közvetítő gumihenger segítségével jut a papírra.
Opacity (áttetszőség) lásd átlátszóság
OpenType Betűtípus fájlformátum. A legújabb szabvány, amelyet az Adobe, a Microsoft és az Apple egyaránt támogat. A többi típushoz képest nagy előnye, hogy Windows alatt és Macintoshon fájl szinten azonos fontokat használhatunk, Unicode kiosztást használ, valamint a tervező definiálhat benne különböző alcsoportokat: nem latin karaktereket, kiskapitálisokat, díszes kezdőbetűket (swash), kitevőket, ligatúrákat, alternatív változatokat, ornamenseket stb. Az erre felkészített programok, mint pédául az InDesign messzemenőkig kihasználják ennek lehetőségeit. Az OpenType fontfájlon belül lehet TrueType vagy a Type 1 szabvánnyal azonos PostScript kódolás.
Operátor Számítástechnikai szakember, aki a grafikai, illetve kiadványszerkesztő programok használatával, a layout alapján megvalósítja a grafikus/tervező elképzeléseit. Sok nyomdában, illetve grafikai stúdióban ma már a grafikus és az operátor ugyanaz a személy.
OPI (Open Prepress Interface) PostScript fájlba írt utasításkészlet, amely biztosítja az alacsony felbontású képnek nagy felbontásúra való automatikus cseréjét a dokumentum levilágításakor. Az OPI lehetővé teszi, hogy a tervező az oldaltervet kis felbontású képekkel készítse el, míg a szolgáltató a nagy felbontású eredetikkel dolgozik. A számítógépek teljesítményének növekedésével egyre inkább háttérbe szorul.
Optikai felbontás szkennerek jellemzője, a valódi, tényeleges felbontásra és nem a matematikai közelítésekkel számított (interpolált) értékre vonatkozik.
Optikai Zoom Fényképezőgépek esetében a valódi zoom objektívet jelenti, nem pedig a többnyire rosszabb eredményt adó digitális zoomot, ami a fénykép középső részének interpolált nagyítása.
ORF Az Olympus fényképezőgépek nyers formátuma. lásd még Camera raw
Összehordás Kötészeti művelet, amikor a kinyomott (összehajtott) íveket a lapszámozásnak megfelelő sorrendbe rakják.
Összhatásmód(Blending Mode)
Két vagy több réteg/objektum együttese valamely különleges hatás elérésére. Megtaláljuk közöttük a hagyományos fényképészeti eljárásokat éppúgy, mint a digitális effekteket.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z