Kislexikon – R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z

Rácssűrűség A raszterrács finomságának mérőszáma, megadja, hogy egységnyi hosszon hány vonalba rendezett raszterpont helyezkedik el. A választott hosszmértéktől függően a mértékegysége lpi (lines per inch), illetve v/cm (vonal per centiméter).
RAF A Fuji fényképezőgépek nyers formátuma. lásd még Camera raw
Ragasztókötés A kiadvány oldalait ragasztással erősítik egymáshoz, illetve a fedélhez. Olcsó és gyors, viszont könnyebben tönkremegy és nem hajtható ki teljesen a könyv.
RAM (Random Access Memory) Írható és olvasható memória vagy rövidebben csak memória, amelyben a számítógép az adatokat és programokat tárolja futtatás közben. A RAM működéséhez tápfeszültség szükséges, ennek hiányában a tárolt adatok elvesznek. Egyik kiváltója lehet a jövőben a CompactFlash technológia, amely tápfeszültség nélkül is képes adattárolásra, viszont az elérési sebessége kisebb.
Raszterpont Nyomdai eljárás árnyalatos képek nyomtatásához. A raszterpontok méretének változása adja – a fehér papírral együtt – a megjeleníteni kívánt árnyalatot. Az egyes pontok mérete általában elegendően kicsi ahhoz, hogy szabad szemmel ne lehessen megkülönböztetni őket, így a szemünk folytonos, árnyalatos képet lát. Ahogy a digitális képek minőségét a felbontással, itt a rácssűrűséggel jellemezzük a kép finomságát.
Raszterrács (Halftone) Eredetileg a Raszterpontok előállításához használatos optikai rács, tágabb értelemben a képet alkotó raszterpontok rendezett összessége. A rendezettség miatt értelmezhetjük a rácssűrűséget (lpi) és a rácsszöget. Sztochasztikus rács esetében ezek a fogalmak nem értelmezhetők.
Rátöltés (Trap) A passzerhiba során elcsúszó színkivonatok miatt a közös komponenst nem tartalmazó, színes felületek határán keskeny fehér sáv jelenhet meg. Ennek elkerülésére ezeket a területeket valamivel nagyobbra kell venni, így a színek átfedéssel jelennek meg. Ha az átfedés mértéke a passzerhiba kalkulálható mértéke, akkor nem fordulhat elő, hogy a fehér területek megjelenjenek. Ezt a méretváltoztatást hívjuk alátöltésnek vagy rátöltésnek.
RAW (Nyers képformátum) 1.) lásd Camera raw
2.) A Photoshop RAW nem más, mint az adott kép nyers adatait tartalmazó fájl, minden egyéb információ (fejléc, kísérő adatok stb.) nélkül. Ennek köszönhetően platformfüggetlen, bár kezelése kissé nehézkes. Jelentősége inkább a programozásban és a sérült állományok helyrehozásában van, semmint a kiadványszerkesztésben.
Registration Marks lásd illesztőjelek
Render Képalkotás elméletileg felépített tárgyakból vagy jelenetekből. Elsősroban a 3D animáció terén használatos fogalom, ahol a munka utolsó fázisában a renderelés során lesz a modellekből kép vagy mozgókép. Szintén renderelésnek hívják a filmes utómunkában a kijelölt munkafázisok végelesítését a filmre.
Resample (újraméretezés) A képfeldolgozás során, ha a kép pixelekben kifejezett méretét megváltoztatjuk (a felbontástól függetlenül), akkor a szoftvernek újra kell méreteznie a képet, azaz kicsinyítésnél egyes képpontokat el kell hagyni, míg nagyításnál újakat kell számolni. Ez utóbbi általában valamilyen matematikai közelítéssel (interpoláció) történik.
Retusálás Képek részleteinek megváltoztatása, általában, hibák, sérülések javítása. Alkalmas komolyabb beavatkozásokra is, ahol a kép eredeti tartalmát megváltoztatjuk (például parkoló autók eltüntetése utcaképről). A digitális retusálás lényege, hogy a kijavítani kívánt területre a kép más, ép részeiről vett mintát másoljuk és összemossuk a környezetével.
Réteg (Layer) Kép- és kiadványszerkesztő programokban a különböző képi, illetve szöveges részeket önálló virtuális „fóliákon” helyezhetjük el, amelyeket egymástól függetlenül szerkeszthetünk, mozgathatunk vagy törölhetünk. Ez a technika nagy szabadságot ad a tervezőnek, mert egy munkán belül könnyen hozhat létre mutációkat.
Riccelés lásd bemetszés
RIP (Raster Image Processor) Képmegjelenítő feldolgozó egység elsősorban lézernyomtatókban és levilágítókban. Ez az egység felelős azért, hogy az általános, PostScript nyelvű adatokból a nyomtató által előállítható elemi pontok helyzetét meghatározza, azaz levilágításnál a RIP bontja a pixeles képet Raszterpontokra. Ez – felbontástól és képmérettől függően – igen bonyolult és hosszadalmas feladat lehet, ezért régebben külön célszámítógép végezte. Szoftver-RIP-nek hívjuk azokat a szoftvereket, amelyek képesek PostScript adatok értelmezésére és kinyomtatására nem PostScript rendszerű nyomtatón.
RGB (Red, Green, Blue) A három fénytani alapszín (vörös, zöld, kék) rövidítése, illetve a képernyős megjelenítésre alkalmas színmód megjelölésére a programokban. Minden fénnyel dolgozó eszköz (szkenner, digitális fényképezőgép, monitor, kivetítő) RGB rendszerben dolgozik, míg a kimeneti eszközök (nyomtató, nyomda) CMYK-t használnak. A kettő közötti pontos átalakítás a színkezelő rendszerek (CMS) egyik legfontosabb feladata.
RLE (Run Length Encoding) Tömörítési eljárás, amelynek előnye, hogy meglehetősen gyors, így gyengébb teljesítményű számítógépek is képesek futásidőben elvégezni a tömörítést – innen az eljárás neve is. Hátránya, hogy nem túl hatékony tömörítés, ma már csak kevés helyen alkalmazzák. A Windows Bitmap (BMP) fájlformátum egyik változata képes RLE tömörítésre, ennek a kiterjesztése is ez.
ROM (Read Only Memory) Csak olvasható, „beégetett” memória. Általában digitális berendezések gyári szoftvereit tárolják ROM-ban, mivel ennek fenntartásához semmiféle tápfeszültség nem szükséges.
Rotációs nyomás Nyomtatás tekercspapírra, a tekercset és az íveket a nyomtatás után vágják fel. Nagyobb sebesség és teljesítmény érhető el vele, mint az íves nyomással, de csak nagyobb példányszámok esetén kifizetődő.
RS-232 lásd soros csatlakozás.
RTF (Rich Text Format) Az RTF a Microsoft fejlesztése, és az egyik legjobban használható szöveges formátum a különböző szövegszerkesztők és operációs rendszerek közötti közlekedésre. Felépítése különösen alkalmassá teszi erre, hiszen a szabványos RTF fájl csak a standard ASCII tábla karaktereit tartalmazza, az ékezetes betűkre kódokkal hivatkozik, illetve Unicode kiosztást használ. Minden lényeges formázási jellemzőt képes tárolni a szövegről. A legtöbb szövegszerkesztő képes menteni és beolvasni.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV,WX,Y,Z